Specialisten

Redderadvies: financiële mentor bij hypotheken, pensioenen en echtscheidingen

Jouw financiële mentor. Zo omschrijft Tanja Redder zichzelf op de website van haar bedrijf Redderadvies. “Ik wil mijn klanten in alle opzichten financieel ontzorgen”, zegt ze. “En daarbij ga ik verder dan veel vakgenoten. Want naast financieel en hypothecair advies ondersteun ik hen ook bij de financiële consequenties van een echtscheiding. Ik begeleid hen dan van A tot Z, van de eerste kennismaking tot aan het moment dat de advocaat de stukken indient bij de rechtbank.”

Tanja Redder is zelfstandig en onafhankelijk Financieel Adviseur, gespecialiseerd in hypotheken, pensioenen en echtscheidingen. Ze is erkend financieel adviseur met een WFT-certificering – een status die aanvullende studie vereist – en erkend echtscheidingsadviseur, zoals vastgelegd in het Financieel Register Echtscheidingsadviseur (RFEA).

Redderadvies is in de eerste plaats de vraagbaak waar je je financiële zaken in overleg goed kunt (laten) regelen. Zoals voor de aankoop van een nieuwe woning, het verkrijgen van de hypotheek, het opstellen van een stappenplan voor je pensioenvoorziening, persoonlijk financieel advies op basis van je huidige situatie en aanverwante zaken. Maar Tanja Redder kan je ook bijstaan als de je afspraken rond een echtscheiding goed wilt laten vastleggen. Zoals de boedelscheiding, de pensioenverdeling, de financiële consequenties van een verhuizing, de (her)berekening van de alimentatie en goede afspraken rond het ouderschapsplan.

Huizenmarkt

“Het aantal echtscheidingen neemt toe, en daarmee ook de noodzaak om een deskundige in de arm te nemen die de financiële consequenties van een scheiding overziet en je daarin gericht kan adviseren”, zegt ze. “Een financieel adviseur is daarvoor de aangewezen persoon, omdat hij of zij toch al veel inzicht heeft in je financiële situatie. Zeker met het oog op de huidige huizenmarkt zijn goede adviezen een must. Want vaak resulteert een scheiding in twee nieuwe woningzoekenden. Al bij het opstellen van een hypotheek laat ik mensen nadenken over de vraag of één persoon na een scheiding de kosten van een woning financieel kan dragen. Zo ja, dan kan een van de partners bij een scheiding er blijven wonen. Maar zo niet, dan zullen beide echtelieden op zoek moeten naar een andere, betaalbare woning.”

Redderadvies voorziet bij een echtscheiding onder meer in het opstellen van het convenant, een ouderschapsregeling en het goed regelen van financiële afspraken met betrekking tot de hypotheek, de verzekeringen en een nieuwe manier van budgettering. “We maken in overleg duidelijke afspraken voor alle partijen”, zegt Tanja Redder. “Omdat iedereen recht heeft op een financieel stabiele toekomst. In algemene zin geef ik graag Periodieke Updates van je financiële situatie Ook in een situatie van echtscheiding kan zo’n update van belang zijn.”

Persoonlijk contact

Kenmerkend voor de aanpak van Redderadvies is persoonlijk contact. “Alleen door een persoonlijke band met je klanten op te bouwen kun je maatwerk leveren”, zegt Tanja. “Om die reden doe ik zo min mogelijk online. Omdat het om zulke belangrijke zaken gaat, kijk ik mijn gesprekspartner het liefst recht in de ogen. Afhankelijk van de wens van de klant kan dat bij mensen thuis of bij mij op kantoor. Ik neem de tijd die de klant nodig heeft; het gaat ten slotte om ingrijpende keuzes. En het contact blijft ook na een intensieve periode van begeleiding voortbestaan; door een kaartje of en belletje, op momenten dat mij ter ore komt dat er in de privé-situatie iets verandert.”

Het was voor haar de belangrijkste drijfveer om bijna vier jaar geleden te kiezen voor een zelfstandig bestaan als financieel adviseur. “Ik heb jarenlang gewerkt bij grote financiële dienstverleners, maar liep daarin een beetje vast, juist omdat er binnen de strakke bedrijfscultuur niet altijd ruimte was om de klant de tijd en aandacht te geven die ik nodig vond. Binnen de bestaande regelgeving probeer ik er voor elke klant uit te halen wat mogelijk is, ook met het oog op de lange termijn. Dat kan soms confronterend zijn, maar het is altijd realistisch. Je hebt er niets aan als je een klant voor korte tijd uit de problemen helpt wanneer deze er na een jaar weer in terugzakt.”

Tanja volgde aanvullende opleidingen en cursussen om haar deskundigheid op het juiste niveau te krijgen. “En eigenlijk blijf je in dit vak altijd leren. Want de regelgeving verandert regelmatig. Alleen al daarom is voortdurende bijscholing een wettelijke verplichting. Ook als geregistreerd financieel adviseur dien ik regelmatig cursussen te volgen en examens af te leggen. Daarnaast houd ik mijn ken nis op peil via vakbladen en kennisuitwisseling met collega’s. Ik werk bijvoorbeeld nauw samen met een collega uit Soest, die eveneens gespecialiseerd is in financieel advies bij echtscheiding.”


Redderadvies
T 06 388 95 629
Oudelaarstraat 6
7707 AP Balkbrug
info@redderadvies.nl
www.redderadvies.nl